• ซีอิ๊วขาว สูตร 1

  - ให้โปรตีนสูง

  - คัดเลือกจากถั่วแท้ 100%

   

  - ผ่านการหมักและกลั่นกรองโดยวิธีดั่งเดิม

  ขนาดบรรจุ

  200 ml. 250 ml. 300 ml. 500 ml. 600 ml. 700 ml. 1 l. 2 l. 3 l. 4.5 l. 5 l. 15 kg. 20 kg. 25 kg. 30 kg. and 1,000 kg.

 • ซีอิ๊วขาว สูตร 2

  - ให้โปรตีนสูง

  - คัดเลือกจากถั่วแท้ 100%

  - ผ่านการหมักและกลั่นกรองโดยวิธีดั่งเดิม

  ขนาดบรรจุ

  200 ml. 250 ml. 300 ml. 500 ml. 600 ml. 700 ml. 1 l. 2 l. 3 l. 4.5 l. 5 l. 15 kg. 20 kg. 25 kg. 30 kg. and 1,000 kg.

 • ซีอิ๊วขาว สูตร 3

  - ให้โปรตีนสูง

  - คัดเลือกจากถั่วแท้ 100%

  - ผ่านการหมักและกลั่นกรองโดยวิธีดั่งเดิม

  ขนาดบรรจุ

  200 ml. 250 ml. 300 ml. 500 ml. 600 ml. 700 ml. 1 l. 2 l. 3 l. 4.5 l. 5 l. 15 kg. 20 kg. 25 kg. 30 kg. and 1,000 kg.

 • ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม

  - ให้โปรตีนสูง

  - คัดเลือกจากถั่วแท้ 100%

  - ผ่านการหมักและกลั่นกรองโดยวิธีดั่งเดิ

  ขนาดบรรจุ

  200 ml. 250 ml. 300 ml. 500 ml. 600 ml. 700 ml. 1 l. 2 l. 3 l. 4.5 l. 5 l. 15 kg. 20 kg. 25 kg. 30 kg. and 1,000 kg.