wwSoy Bean (Chinese style)

aa

....
  ขยายโรงงานและเพิ่มเครื่องจักร
คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ทางโกลเด้นฮาร์เวสต์ จะเริ่มใช้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มการหมักซีอิ้ว ต่อไปทางเราจะมีซีอิ้วน้ำดิบ จำหน่าย เพื่อให้ ผู้ที่ต้องการนำหัวซีอิ้วไปทำเป็นซอสชนิดต่าง ๆ ตามต้องการ แต่ไม่ต้องการเสียเวลากับการแหมักซีอิ้วเอง
.....